Mon. Jan 30th, 2023

วาดภาพ

เชิญร่วมกิจกรรม วันเด็ก ปี 62 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกับกิจกรรมมากมาย พบกับความสนุกที่มีสาระ จากกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ สัมผัสรถถังจากกองพันทหารม้าที่ 6 อย่างใกล้ชิด ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แบบนักวิทยาศาสตร์ ปลดปล่อยความรู้สึกไปกับการระบายสีปูนปาสเตอร์…