Mon. Jan 30th, 2023

วันเด็ก

Highlight วันเด็ก 2020 รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็ก 2020 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข. แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะ ^ ^

เชิญร่วมกิจกรรม วันเด็ก ปี 62 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกับกิจกรรมมากมาย พบกับความสนุกที่มีสาระ จากกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ สัมผัสรถถังจากกองพันทหารม้าที่ 6 อย่างใกล้ชิด ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แบบนักวิทยาศาสตร์ ปลดปล่อยความรู้สึกไปกับการระบายสีปูนปาสเตอร์…