Mon. Jan 30th, 2023

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม Science Show วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563   การแสดงโชว์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยน้ำแข็งแห้ง  น้ำแข็งแห้ง (dry ice) เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของแข็ง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง หรือ solid carbon dioxide เตรียมได้จากการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาผ่านกระบวนการอัดและทำให้เย็นลงภายใต้ความดันสูงกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลว แล้วลดความดันลงอย่างรวดเร็วโดยการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวสู่ความดันบรรยากาศ ผลที่ได้คือเกล็ดน้ำแข็งคล้ายเกล็ดหิมะ...

วันที่ 19 มกราคม 2563 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จัดกิจกรรม Two day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ 2 วัน 1 คืน ได้รับความร่วมมือจากน้องๆ โรงเรียน โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมที่ทาง พิพิธภัณฑ์ได้จัดเพื่อให้ความรู้แกน้องๆได้...