Mon. Jan 30th, 2023

hotnews

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 (วันนี้) ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรม Science Walk ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนกุดกว้างประชาสรรค์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 36 คนเข้าร่วม ภายในกิจกรรมตลอดทั้งวัน ได้มีการพาน้องๆเข้าปฏิบัติภารกิจตามฐานต่างๆ...

  เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรม 2 Day camp ค่ายวิทยาศาตร์ 2 วัน 1 คืน โดยได้มีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนปากคาดพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ...

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นายนฤดม พิมพ์ศรี ,นายศักดิ์ชัย คุณมี พร้อมด้วย นางสาวกวิสรา แก่นโพธิ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต...

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้เป็นแขกรับเชิญในรายการ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ตอน โครงการในพระราชดำริพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยในช่วงต้นของรายการ ได้มีการกล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ (อพ.สธ.)...

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมถ่ายทำราย Kiddytime รายการที่น้องๆหนูจะพาผู้ชมไปพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและไดโนเสาร์ชนิดต่างๆในถิ่นอีสาน โดยรายการออกกาศทาง ช่อง ททบ.5 วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น....