Sat. Jul 2nd, 2022

Khasamsak mueangson

มะเดื่อปล้อง ชื่อสามัญ  – ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus hispida L. f. ชื่อวงศ์ Moraceae ลักษณะทั่วไป “เป็นไม้ค่อนข้างโตเร็ว ชอบความชุ่มชื้น สามารถปลูกได้ทั้งที่ราบลุ่มที่มีน้ำขัง ช่วยป้องกันการพังทลายของดิน…