Sat. Jun 3rd, 2023

Khasamsak mueangson

  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ5…

  เมื่อเวลา 9.30 น. วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     นำโดยอาจารย์ ดร.นรินทร์ ชมภูพวง…

  เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. และ 14.00 น. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กลับมาจัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science…

  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น จำนวน 34…

เมื่อวันที่ 17 และ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมกับอีก 13 พิพิธภัณฑ์เครือข่าย Thailand Museum Pass จัดกิจกรรมเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำคืน…