Mon. Jan 30th, 2023

ไม่ได้เลือกหมวดหมู่

มะเดื่อปล้อง ชื่อสามัญ  – ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus hispida L. f. ชื่อวงศ์ Moraceae ลักษณะทั่วไป “เป็นไม้ค่อนข้างโตเร็ว ชอบความชุ่มชื้น สามารถปลูกได้ทั้งที่ราบลุ่มที่มีน้ำขัง ช่วยป้องกันการพังทลายของดิน ผลเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าหลายชนิด” ไทรขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูง 10-15...

ปาล์มขวด ชื่อสามัญ Florida Royal Palm, Royal Palm, Cuban Royal Palm, ชื่อวิทยาศาสตร์ Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook ชื่อวงศ์ Arecaceae ลักษณะทั่วไป หนึ่งในกลุ่มพรรณไม้ประเภทปาล์ม เหมาะสำหรับปลูกลงแปลงกลางแจ้งเป็นกลุ่ม...

ต้นสะแกนา Combretums ชื่อวิทยาศาสตร์    : Combretum quadrangulare Kurz. วงศ์       : Combretaceae ชื่อท้องถิ่น : สะแกนา (ภาคกลาง), แก (ภาคอีสาน,อุบลราชธานี), แพ่ง(ภาคเหนือ), ขอนแข้,จองแข้...