Mon. Jan 30th, 2023

hotnews

เมื่อวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 5000 คน จากหลากหลายโรงเรียน ทั่วภาคอีสาน ตลอด...

    เมื่อวันที่ 27 - 28 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรม Science Walk Rally ขึ้น โดยกิจกรรมที่จัดนั้น ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ โรงเรียนสนามบินกว่า 400...

    เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ทีผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าศึกษาเรียนรู้วิธีการทำแบบจำลองกระดูกไดโนเสาร์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร ณ  ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วง 9.00 น. ไปจนถึง 10.30 น....

  เมื่อเวลา 9.30 น. วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     นำโดยอาจารย์ ดร.นรินทร์ ชมภูพวง อาจารย์ประจำสาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าคณะวิจัย นายชวลิต...

  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น จำนวน 34 คน  จัดกิจกรรม “ONE-DAY CAMP” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์...