Mon. Jan 30th, 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

The Helmeted Hornbill crisis: “นกชนหิน” สัตว์ป่าสงวน ลำดับที่ 20 ของไทย เมื่อเดินทางเข้าไปยังป่าลึกบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง บางครั้งเราอาจได้ยินเสียงอยู่บนยอดไม้ดัง “ตุ๊ก ... ตุ๊ก...” เป็นจังหวะยาว จนปลายเสียงมีเสียงคล้ายเสียงหัวเราะ หรือบางครั้งเราอาจได้ยินเสียงแผดดังคล้ายเสียงแตรรถยนต์ หากเข้าใจไม่ผิด...

วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day: WWD) 3 มีนาคม วันนี้ได้กำหนดขึ้นโดยมติที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการกำเนิดอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยกำหนดไว้ในปฏิทินให้วันที่ 3 มีนาคม เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ซึ่งวันที่ 3...

SERIES : BIRDS IN KHONKAEN UNIVERSITY นกจับแมลงหัวเทา เมื่อเดินเข้าไปในป่าหรือสวน เรามักจะได้ยินเสียงร้องเจื้อยแจ้ว ดัง “วิด จู วิด จู วิด.......” อยู่เป็นระยะ แต่เมื่อมองไปตามเสียงนั้น เราอาจจะไม่เห็นต้นกำเนิดเสียงอันไพเราะนี้ เนื่องจากต้นกำเนิดเสียงนี้มีขนาดเล็กมาก ๆ...

  เมื่อวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 ที่ผ่าน ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย นาย เชษฐา โพธิ์ประทับ ที่ปรึกษาศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต นายศักดิ์ชัย คุณมี และ นายนฤดม พิมพ์ศรี นักวิทยาศาสตร์เข้าสำรวจเส้นทางธรรมชาติ...

SERIES : BIRDS IN KHONKAEN UNIVERSITY นกกระเต็นน้อยธรรมดา นักจับปลาที่ไม่ธรรมดา นกกระเต็นน้อยธรรมดา Common Kingfisher ชื่อวิทยาศาสตร์: Alcedo atthis (Linnaeus) 1758  -------------------------------------------------------------------------- นกกระเต็นน้อยธรรมดาเป็นนกขนาดเล็ก อยู่ในวงศ์นกกระเต็นน้อย ปากใหญ่...