Mon. Jan 30th, 2023

ข่าวการจัดนิทรรศการ

นิทรรศการ "reflection" เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ โดยนิทรรศการ "reflection" จะนำผู้ชมเข้าสู่โลกของภาพสะท้อน จากกระจกในรูปแบบต่าง ๆ และเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ของภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นของวัตถุ การหักเหของแสงที่ส่งผลต่อการมองเห็น และสิ่งมีชีวิตก็อาศัยการสะท้อนของแสงเพื่อดำรงชีพในธรรมชาติ

    วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมวิชาการและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ฯ หัวข้อ ภาพสะท้อน (Reflection) ณ โถงชั้นสอง อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ฯ...

วันนี้ (7กุมภาพันธ์ 2563) ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาส รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ร่วมเซนรับมอบนิทรรศการใหม่ "ภาพสะท้อน Reflection" ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิทรรศการ...

📢📢 ใครอยากเป็นนักบิน ห้ามพลาด! นิทรรศการใหม่.. FLIGHT EXHIBITION ✈️🛩 นิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง "การบิน" จะพาน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากเป็นนักบินได้มาเรียนรู้กับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการบิน ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบการมองเห็นต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทั้งความรู้และเพิ่มความสนุกไปการทดลอง เช่น การพับเครื่องบินกระดาษลอดห่วง เกมการทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบประสาท การลอยของเครื่องบิน ปีก และใบพัดในมุมต่าง ๆ...