Sat. Sep 30th, 2023

ไม่ได้เลือกหมวดหมู่

หางนกยูงฝรั่ง ชื่อสามัญ: The Flame Tree ชื่อวิทยาศาสตร์/ชื่อพฤกษศาสตร์: Delonix regia (Hook.) Raf. วงศ์: Fabaceae, Leguminosae ชื่อท้องถื่น: หางนกยูง, หางนกยูงฝรั่ง, ยูงทอง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ชมพอหลวง, ส้มพอหลวง...

ตะขบฝรั่ง ชื่อสามัญ Calabur Tree, Jamaica cherry ชื่อวิทยาศาสตร์ Muntingia calabura L. ชื่อวงศ์ Muntingiaceae ชื่อท้องถิ่น ครบฝรั่ง (สุราษฎร์ธานี), หม่ากตะโก่เสะ (กะเหรี่ยงแดง), ตากบ (ม้ง), เพี่ยนหม่าย...

มะขามเทศ ชื่อสามัญ Manila Tamarind/Madras Thorn ชื่อวิทยาศาสตร์ Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. ชื่อวงศ์ Fabaceae ชื่อท้องถิ่น -   ลักษณะทั่วไป  “ต้นมีหนาม ผลเป็นฝัก หวานฝาดทานได้” พืชผลริมทางทั่วไปพบเห็นได้ทั่วทุกภาค...