Sat. Jun 3rd, 2023

Supakan Conchom

EP. 2 เกิดอะไรขึ้น ทำไมสีน้ำถึงเต้นระบำได้?? สีทำให้เห็นการแตกตัวของไขมันในนม ที่ทำปฎิกิริยากับน้ำยาล้างจานได้ชัดเจนขึ้น จนเกิดเป็น “สีเต้นระบำ”

EP. 1 มาดูกันว่า เมื่อน้ำร้อนผสมกับน้ำเย็น อะไรจะเกิดขึ้น ?? เมื่อน้ำเย็นมีความหนาแน่นกว่าน้ำร้อน จะทำให้น้ำร้อนลอยตัวอยู่เหนือน้ำเย็น (อุณหภูมิน้ำจะมีความหนาแน่นสูงสุดที่ 4 ํ)

Endemic (โรคประจำถิ่น) คือ โรคที่เกิดขึ้นประจำในพื้นที่นั้น กล่าวคือมีอัตราป่วยคงที่และสามารถคาดการณ์ได้ โดยขอบเขตของพื้นที่อาจเป็นเมือง ประเทศ หรือใหญ่กว่านั้นอย่างกลุ่มประเทศ หรือทวีป เช่น ไข้เลือดออกในประเทศไทย โรคมาลาเรียในทวีปแอฟริกา Outbreak (การระบาด) คือ…

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาปิดให้ทำการชั่วคราว ระหว่าง 19-31 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้