Wed. Mar 29th, 2023

chupar

สืบเนื่องจากมติของคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา คราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  เห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาการเปิดให้บริการของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากเดิมเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. ถึง 20.00…

ด่วน…..กิจกรรมดีๆ จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามาแล้วครับ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ทาง Facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข. หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กิจกรรม “นักสืบรุ่นจิ๋ว” กิจกรรมวันพฤหัสบดี ที่ 26…