Wed. Mar 29th, 2023

Khasamsak mueangson

ภาพกิจกรรม Science Show วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563   การแสดงโชว์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยน้ำแข็งแห้ง  น้ำแข็งแห้ง (dry ice) เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของแข็ง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคาร์บอนไดออกไซด์แข็ง หรือ solid…

วันที่ 31 มกราคม 2563 ได้มีการจัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่านชุมพร พารา เป็นผู้มาถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress โปรแกรมสร้างเว็บไซต์บนระบบอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์

วันที่ 19 มกราคม 2563 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จัดกิจกรรม Two day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ 2 วัน 1 คืน ได้รับความร่วมมือจากน้องๆ…