Thu. Dec 1st, 2022

Khasamsak mueangson

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่างเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนายเชษบา โพธิ์ประทับ ที่ปรึกษาศูนย์พิพิธภัณฑ์ นายรุจน์…

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดบูธกิจกรรมต้อนรับวัน Valentine day ในชื่อกิจกรรมบอกรักคนที่คุณรัก ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชม เขียนความรู้สึกที่มีต่อคนที่เรารัก ผ่านกระดาษโพสอิท โดยข้อความจะถูกแปะไว้ที่บอร์ดบริเวณโถงต้อนรับ…

      เมื่อนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2563) พิพิธิภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมาตราการทำความสะอาด “Kids Zone” เพื่อให้มีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาด โดยมาตราการทำความสะอาดในครั้งนี้ ได้เพิ่มการทำความสะอาดในส่วนของโซนขุดค้นหาซากดึกดำบรรพ์…

    วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมวิชาการและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ฯ หัวข้อ ภาพสะท้อน (Reflection) ณ โถงชั้นสอง อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา…

    เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ 1 วัน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยน้อง…