Mon. Jan 30th, 2023

Khasamsak mueangson

    เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 15.15 น. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา…

    พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมาตรการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งภายใน และภายนอกเพื่อป้องกันโรค Covid-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยได้เน้นการทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสด้วยมือ ทั้ง บานประตู ลูกบิดห้องน้ำ ราวบรรได และอื่นๆ…

วันนี้ (1 มีนาคม 2563) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการ “ปลุกพลังเปลี่ยนไทย” โดยทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้อำนวยความสะดวกสถานที่และร่วมเชิญชวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “รักล้างมือ” WORKSHOP เรียนรู้การทำสบู่ก้อน…

  Science show “เจลล้างมือ” ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 มาร่วมป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดกันอยู่ตอนนี้ด้วยเจลล้างมือที่ทำเองได้ง่ายๆ โดยขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ (เชื้อ Covid-19 จะตายที่แอลกอฮอล์เข้มข้นเกิน 75%)…