Sat. Jun 3rd, 2023

Khasamsak mueangson

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และ ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมคณะ ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่แก่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี…

  เมื่อวานที่ 18 -19 ธันวาคม 2563 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้นําการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับภูมิภาค ได้จัดกิจกรรม “Two Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ 2 วัน…

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 (วันนี้) ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรม Science Walk ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนกุดกว้างประชาสรรค์ จังหวัดขอนแก่น…

  เมื่อวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรม 2 Day camp ค่ายวิทยาศาตร์ 2…

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นายนฤดม พิมพ์ศรี ,นายศักดิ์ชัย คุณมี พร้อมด้วย…