Mon. Jan 30th, 2023

hotnews

ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มข. ร่วมกับชุมนุมดาราศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม "ลมหนาวและดาวเดือน" ณ บริเวณลานด้านหน้า และห้องเธียเตอร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรมจะจัดตลอดช่วงฤดูหนาว ตุลาคม 2565 ไปจนถึงสิ้นปี ธันวาคม 2565 ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ดาราศาสตร์ สร้างประสบการณ์การสังเกตการณ์ท้องฟ้าขั้นต้น...

ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกที่สุดในรอบ 70 ปี Jupiter at opposition closest in 70 years 27 กันยายน 2565 ดาวพฤหัสบดี Jupiter เป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีดาวบริวารทั้งหมด 49 ดวง ในชั้นบรรยากาศประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจน...

ศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) เกิดในวันที่ 22 หรือ 23 กันยายนของทุกปี ซึ่งตรงกับฤดูใบไม้ร่วงในเขตซีกโลกเหนือ ในปี พ.ศ.2565 ศารทวิษุวัตเกิดตรงกับ วันที่ 23 กันยายน เวลา 8:04 น. ตามเวลาประเทศไทย วิษุวัต...

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถม 6 จากโรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น จำนวน 90 คน จัดกิจกรรม “ONE-DAY CAMP” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน กิจกรรม “ONE-DAY CAMP” แบ่งเป็นสองกิจกรรม...

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดอบรม “การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น”  โดยได้วิทยากรผู้เชียวชาญเฉพาะทางจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพร้อมปฏิบัติการ การขนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้บาดเจ็บ และในเวลาต่อมา ได้มีการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวองค์ประกอบของเพลิงไหม้ และสาธิตการดับเพลิงจากถังแก๊สพร้อมให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองปฏิบัติ โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชียวชาญในทุก ๆ...