Mon. Jan 30th, 2023

Khasamsak mueangson

  เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ที่ผ่าน ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย นาย เชษฐา โพธิ์ประทับ ที่ปรึกษาศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต นายศักดิ์ชัย…

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การดูแลของศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ผ่าน “มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ” เมื่อวันที่ 27…

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และ ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมคณะ ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่แก่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี…

  เมื่อวานที่ 18 -19 ธันวาคม 2563 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้นําการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับภูมิภาค ได้จัดกิจกรรม “Two Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ 2 วัน…

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 (วันนี้) ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรม Science Walk ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนกุดกว้างประชาสรรค์ จังหวัดขอนแก่น…