Mon. Jan 30th, 2023

Zone D นิทรรศการการกำเนิด สุริยจักรวาล

full-moon-illustration-684441

นิทรรศการที่จัดแสดงเรื่องจักรวาลระบบสุริยะและโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรที่มาของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดและที่อยู่ของพืชและสัตว์ ในรูปแบบของการฉายภาพยนตร์ให้ความรู้วิดีโอสารคดีเรื่อง “ กำเนิดของโลก” นำเสนอเรื่องราวการกำเนิดจักรวาล ระบบสุริยะ และการกำเนิดของโลก ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ และสรุปการก่อตัวและวิวัฒนาการของจักรวาล ที่มาของระบบสุริยจักรวาล นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่หรือ BigBang จุดเริ่มต้นของอวกาศดวงอาทิตย์ดาวดวงจันทร์และโลก