Sat. Sep 30th, 2023

Family Day : ตอนช่างประจำบ้าน

DSC_3890

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรม “Family Day” กิจกรรมสานสัมพันธ์ในครอบครัว “ตอนช่างประจำบ้าน”
โดยภายในกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดทั้งวันนั้น จะพาครอบครัวพร้อมน้อง ๆ ไปเรียนรู้งานช่างประจำบ้านอย่างง่าย ได้แก่งานไฟฟ้า
โดยจะเป็นการต่อระบบไฟฟ้า และซ่อมแซมไฟอย่างง่ายพร้อมทำสิ่งประดิษฐ์ “โคมไฟ DIY”

DSC_4613

DSC_3939


และกิจกรรมงานปะปา โดยจะเป็นการสอนต่อท่อจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งให้น้ำสามารถไหลผ่านไปได้ด้วยความรู้มือกันภายในครอบครัว

DSC_4093


และกิจกรรมสุดท้าย การสร้างโต๊ะพับได้จากงานไม้
โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสอุปกรณ์จริงและทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวอย่างเพลิดเพลิน

DSC_3882

DSC_3852

DSC_4613 DSC_3852
DSC_3890 DSC_3903 DSC_3939 DSC_3957 DSC_4093 DSC_4161