Sat. Sep 30th, 2023

DSC_8331

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น 1 – 3  จากโรงเรียนบ้านไผ่(ขก.5) จ.ขอนแก่น จำนวน 103 คน
จัดกิจกรรม “ONE DAY CAMP” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_8282 DSC_8296 DSC_8275


กิจกรรม “ONE DAY CAMP” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้แบ่งเป็นสองกิจกรรม คือกิจกรรมที่หนึ่ง  บรรยายความรู้ในหัวข้อ “การเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์”
โดย รศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_8336 DSC_8331 DSC_8546 DSC_8544

DSC_8405


และกิจกรรมที่สอง นั้นก็คือกิจกรรม บรรยายพร้อมปฏิบัติการ “Frog anatomy” จำลองการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยด้วยการเรียนรู้ร่างกายของ “กบ”
ผ่านการผ่ากบ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ

DSC_8434 DSC_8415 DSC_8361 DSC_8319


และในเวลาต่อมาทางศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ ได้รับเกียรติจาก อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวปิดกิจกรรมก่อนมอบเกียรติบัตร

DSC_8574