Wed. Mar 29th, 2023

DSC_5612

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู
และนักเรียน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น ระดับชั้น ม.1 และม.2 จำนวน 70 คน
จัดกิจกรรม “ONE-DAY CAMP” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน

DSC_5538 DSC_5567 DSC_5543 DSC_5540


กิจกรรม “ONE-DAY CAMP” แบ่งเป็นสองกิจกรรม คือกิจกรรมที่หนึ่ง บรรยายพร้อมปฏิบัติการ
เรื่อง“การเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์” โดย ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะพาน้อง ๆ
ไปรู้จักกับการเขียนคำสั่งบังคับหุ่นย์อย่างง่าย ๆ แต่เต็มได้ด้วยความสนุกสนาน

DSC_5674 DSC_5613 DSC_5612 DSC_5577


ในเวลาต่อมา ช่วงบ่าย ได้มีกิจกรรม บรรยายพร้อมปฏิบัติการ “Frog anatomy” จำรองการเป็นนักวิทยาศาตร์ตัวน้อยด้วยการเรียนรู้ร่างกายของ “กบ” ผ่านการผ่ากบ โดยวิทยากรผู้เชียวชาญจากศูนย์พิพิธภัณฑ์
ก่อนจะกล่าวปิดและมอบเกียรติบัตรในเวลาต่อมา

DSC_5797 DSC_5740 DSC_5707 DSC_5736 DSC_5737

ภาพ/ข่าว : เขษมศักดิ์