Sat. Sep 30th, 2023

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ เข้าเยี่ยมชมศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ

DSC_2664

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมคณะ
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมี ศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
พร้อมด้วย อ.ศิรประภา บำรุงกิจ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าต้อนรับพร้อมนำชมนิทรรศการต่าง ๆ
ภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อาทิเช่น นิทรรศการ “ดองใส” ที่นำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการเก็บรักษาสภาพของสิ่งมีชีวิต
โดยยังคงโครงสร้างภายในของสิ่งมีชีวิตไว้ และ นิทรรศการ “บึ้งปล้องไผ่พระเจ้าตากสิน” ที่เป็นการค้นพบบึ้งสกุลใหม่ของเอเชียในรอบ 104 ปี และยังเป็นครั้งแรกของโลก เป็นต้น
ก่อนที่ทางคณะจะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในเวลาต่อมา และเดินทางไปยังอีกสถานในลำดับถัดไป

DSC_2597 DSC_2611 DSC_2652 DSC_2664

ภาพ/ข่าว : เขษมศักดิ์