Sat. Sep 30th, 2023

equinox-01

ศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) เกิดในวันที่ 22 หรือ 23 กันยายนของทุกปี
ซึ่งตรงกับฤดูใบไม้ร่วงในเขตซีกโลกเหนือ ในปี พ.ศ.2565 ศารทวิษุวัตเกิดตรงกับ วันที่ 23 กันยายน เวลา 8:04 น. ตามเวลาประเทศไทย

วิษุวัต (Equinox) หมายถึงช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตรงได้ฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดี ซึ่งจะเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง
หรือในหนึ่งรอบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ความเอียงของแกนโลกจะเลื่อนมาอยู่ในระนาบที่ได้ฉากกับตำแหน่งดวงอาทิตย์ ซึ่งวันนั้นกลางวันจะเท่ากับกลางคืน

equinox-01 equinox-02 equinox-03 equinox-04

เรื่อง อ.ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ