Thu. Dec 1st, 2022

ONE-DAY CAMP : โลกของแมลง x ชั้นหินถิ่นไดโนเสาร์

DSC_0818

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู
และนักเรียนระดับชั้นประถม 6 จากโรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น จำนวน 90 คน
จัดกิจกรรม “ONE-DAY CAMP” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน

DSC_0858 DSC_1040


กิจกรรม “ONE-DAY CAMP” แบ่งเป็นสองกิจกรรม คือกิจกรรมที่หนึ่ง บรรยายพร้อมปฏิบัติการ
เรื่อง ธรณีวิทย โดย อ.ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง และ ดร.พรเพ็ญ จันทสิทธิ์ พร้อมคณะวิทยากรประจำแต่ละฐานการเรียนรู้
โดยกิจกรรมธรณีวิทยจะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับความเป็นมาของชั้นหินว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และหินแต่ละชนิด คืออะไร
พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับซากไดโนเสาร์ที่เราค้นพบในประเทศไทย ว่าสามารถค้นพบได้ในชั้นหินใด

DSC_0818 DSC_0844 DSC_0936 DSC_0966


และกิจกรรมที่สอง บรรยายความรู้ในหัวข้อ “แมลงวิทยา”
โดย อ.ดร.ปพิชญา เตียวกุล ที่จะพาน้อง ๆ ไปทำกิจกรรมตอบคำถามพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงรอบ ๆ ตัวเรา
ก่อนจะเล่นเกมตอบคำถาม มอบของรางวัล โดยของรางวัล ได้รับการสนับสนุนจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

DSC_1479 DSC_1490 DSC_1281 DSC_1285

ภาพ : ศักดิ์ชัย

ข่าว : เขษมศักดิ์