Sun. Oct 1st, 2023

ศูนย์พิพิธภัณฑ์จัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2565

DSC_0552

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จัดอบรม “การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น”

DSC_0328


 โดยได้วิทยากรผู้เชียวชาญเฉพาะทางจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพร้อมปฏิบัติการ
การขนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผู้บาดเจ็บ

DSC_0345 DSC_0363 DSC_0365


และในเวลาต่อมา ได้มีการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวองค์ประกอบของเพลิงไหม้ และสาธิตการดับเพลิงจากถังแก๊สพร้อมให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองปฏิบัติ
โดยในการอบรมครั้งนี้ ได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชียวชาญในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมฟังอบรมในครั้งนี้

DSC_0474 DSC_0487 DSC_0523 DSC_0549 DSC_0552

ภาพ/ข่าว : เขษมศักดิ์