Mon. Jan 30th, 2023

ONE DAY CAMP : ริมฝีปากพิสูจน์หลักฐานได้นะ

DSC_7761

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 77 คน
จัดกิจกรรม “ONE-DAY CAMP” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน

DSC_7633 DSC_7627 DSC_7620


กิจกรรม “1 DAY CAMP” แบ่งเป็นสองช่วง คือช่วงเช้าบรรยายพร้อมปฏิบัติการ
เรื่อง นิติวิทยาศาสตร์ โดย โดย รศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ พร้อมคณะวิทยากรประจำแต่ละฐานการเรียนรู้
โดยกิจกรรมนิติวิทยาศาตร์ จะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักกับ DNA ด้วยกิจกรรมสกัด DNA หัวหอม
และกิจกรรม พิสูจน์หลักฐาน ด้วยริมฝีปาก พร้อมกับส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูรูปแบบเส้นผมของเราเอง

DSC_7836 DSC_7828 DSC_7805 DSC_7780 DSC_7761 DSC_7738


และในช่วงบ่าย บรรยายความรู้ในหัวข้อ “การเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์”
โดย ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะพาน้อง ๆ
ไปรู้จักกับการเขียนคำสั่งบังคับหุ่นย์อย่างง่าย ๆ แต่เต็มได้ด้วยความสนุกสนาน
ก่อนจะมอบเกียรติบัตร โดย รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียรรู้ตลอดชีวิต อ.ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ

DSC_7929 DSC_7932 DSC_7952 DSC_7957

ภาพ/ข่าว : เขษมศักดิ์