Thu. Dec 1st, 2022

DSC_7325

เมื่อวันที่ 20 – 21  สิงหาคม 2565  ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “Two Day Camp” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยา 2 วัน 1 คืนกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 100 คน

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แบ่งออกเป็น 2 วัน ในส่วนของวันแรก ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาว และวิธีการดูดาว กิจจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ เป็นผู้มาให้ความรู้แก่น้อง ๆ พร้อมพาทำกิจกรรมก่อนปิดกล่าวปิดในวันที่ 20 สิงหาคม 2565

DSC_7177 DSC_6935 DSC_6821

 

เช้าวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ ได้พาน้อง ๆ ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ในชื่อกิจกรรม “เดินป่าศึกษาพรรณไม้” 
โดย ผศ.อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิทยากร บรรยายพร้อมปฏิบัติการเดินชมป่า ณ สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร
ก่อนจะสรุปกิจกรรมพร้อมแจกเกียรติบัตร และเดินทางกลับในเวลาต่อมา

DSC_7346 DSC_7325 DSC_7306