Thu. Dec 1st, 2022

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

DSC_6354

เมื่อวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2565
โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 5000 คน จากหลากหลายโรงเรียน ทั่วภาคอีสาน ตลอด 3 วันที่จัดกิจกรรม

DSC_6317 DSC_6354 DSC_6569

 


กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นนั้น ทางศูนย์พิพิธภัณฑ์ ได้มีกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นทั้งหมด 5 กิจกรรมได้แก่

กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากทีมงานผู้เชียวชาญโดยศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ

DSC_6347DSC_6351 DSC_6522 DSC_6553

 


กิจกรรมจำลองการบิน (flight simulator) จาก คณะวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

DSC_5903 DSC_2258

 


กิจกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร จาก คณะวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเกษตร

DSC_6662 DSC_6573 DSC_5889

 


กิจกรรมให้ความรู้และแจกจของรางวัล จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท)

DSC_6087 DSC_6086 DSC_6079 DSC_6076

 


กิจกรรมให้ความรู้การล้างมือ จากพยาบาลวิชาชีพผู้เชียวชาญ

DSC_2232 DSC_2177 DSC_2178

 

วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกๆ ปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราช รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี
ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นหมดดวงที่หว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ จึงโปรดฯ ให้สร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ
โดยมีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเจ้าเมืองสิงคโปร์เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ และร่วมในการสังเกตการณ์ด้วย