Thu. Dec 1st, 2022

ศึกษาดูงานการจำลองกระดูกไดโนเสาร์ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร

3

 

 

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ทีผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าศึกษาเรียนรู้วิธีการทำแบบจำลองกระดูกไดโนเสาร์
และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธร ณ  ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

ในช่วง 9.00 น. ไปจนถึง 10.30 น. บุคลากรศูนย์พิพิธภัณฑ์ เข้าศึกษาเรียนรู้วิธีการทำแบบจำลองกระดูกไดโนเสาร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร. พรเพ็ญ จันทสิทธิ์ นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ และ นายประยูร ผิวผุย เจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญด้านการจำลองกระดูกไดโนเสาร์สาธิตการทำกระดูกเชิงกรานส่วนที่ต่อกับกระดูกสันหลังของไดโนเสาร์ ภูเวียงเวเนเตอร์ ( Phuwiangvenator)

563

S__176250887

ในเวลาต่อมา ดร. พรเพ็ญ จันทสิทธิ์ นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษได้นำชมภายในพิพิธภัณฑ์สิรินธรทั้งในส่วนการจัดแสดง และ ในส่วนการเก็บรักษากระดูกไดโนเสาร์ประเภทต่าง ๆ
ก่อนจะมอบของที่ระลึกในช่วงเวลา 12.00 น

4

ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน บุคลากรศูนย์พิพิธภัณฑ์ ได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างหอยน้ำจืด ณ บริเวณจุดปล่อยน้ำเขื่อนลำปาว เพื่อนำตัวอย่างหอยน้ำจืดมาจัดแสดง โดยในการเก็บตัวอย่างหอยในครั้งนี้
เป็นการเก็บตัวอย่างหอยชนิดสองฝา

12