Sat. Sep 30th, 2023

คณะทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มข.

DSC_0064

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับนายอุชิดะ ทาเคชิ (Mr. UCHIDA Takeshi) ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดย อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการ และ นางสาวยุพเรศ ธนะมูล เจ้าหน้าที่ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พาเดินชมพร้อมกับบรรยายเกี่ยวกับนิทรรศการต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ หลังจากชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูต และคณะ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ถ่ายภาพร่วมกันก่อนเดินทางกลับ

 

 

DSC_0037 DSC_0044 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0087 DSC_0109

 

ข่าว :
ณัฐนรี มะปะไมย์
ภูมิศักดิ์ ชาวะไล

ภาพ :
ดวงกมล จันทร์เปล่ง