Thu. Dec 1st, 2022

One Day Camp: หุ่นยนต์แห่งโลกอนาคต, สบู่หลากสี เคมีแค่เรื่องง่าย ๆ

DSC_6291

 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น จำนวน 34 คน  จัดกิจกรรม “ONE-DAY CAMP” กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน โดยกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรค ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมล้วนฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้ว

 

DSC_6221 DSC_6246 DSC_6258

 

กิจกรรม “1 DAY CAMP” แบ่งเป็นสองช่วง คือช่วงเช้า บรรยายความรู้ในหัวข้อ “การเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์” โดย ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และช่วงบ่ายบรรยายพร้อมปฏิบัติการ เรื่อง การทำสบู่สมุนไพร โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เดินชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และสวนไทรพร้อมบรรยายเรื่องแมลงและพืช

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแล้ว เวลา 08.30 น. ได้เปิดกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน ต่อด้วยละลายพฤติกรรมจาก   พี่ ๆ สันทนาการ เวลา 09.00 น. จึงเริ่มเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อ“การเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์” และให้ทุกคนมีส่วนร่วมปฏิบัติการโดยเขียนโค้ดในโปรแกรม playbotix studio ควบคุมหุ่นยนตร์ชื่อ ROBOSTEP หลังจากจบกิจกรรมได้ให้น้อง ๆ ทบทวนความรู้ด้วยการทำแบบทดสอบ และ ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์ ได้มอบหุ่นยนตร์ ROBOSTEP ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จำนวน 1 ตัว เพื่อเป็นของที่ระลึก

DSC_6291 DSC_6315 DSC_6330 DSC_6335

กิจกรรมช่วงบ่าย หลังจากน้อง ๆ พักรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเวลา 13.00 น. มีการทำสบู่สมุนไพร โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งน้อง ๆ มีส่วนร่วมในการทำสบู่ และเวลาประมาณ 14.30 น. ทุกคนได้เดินชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และสวนไทรพร้อมบรรยายเรื่องแมลงและพืช เพื่อชมความหลากหลายในระบบนิเวศ และความสวยงามของธรรมชาติ โดยบรรยายให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

DSC_6377 DSC_6384 DSC_6388 DSC_6571 DSC_6579

หลังจากจบกิจกรรมทั้งภาคเช้า และบ่าย เวลา 15.30 น. อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ได้กล่าวส่งท้าย และสรุปกิจกรรม พร้อมกับมอบใบประกาศให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ว่าครั้งหนึ่งทุกคนเคยได้เข้าร่วมกิจกรรม “ONE-DAY CAMP” ที่จัดโดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และน้อง ๆ ยังได้รับสบู่ที่ทุกคนทำเองกลับบ้านเป็นของที่ระลึก  ก่อนเดินทางกลับทุกคนได้ถ่ายรูปร่วมกัน ONE-DAY CAMP กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และธรรมชาติวิทยาในหนึ่งวัน จบลงเวลา 16.00 น.

 

DSC_6649 DSC_6659 DSC_6699

 

ข่าว :
ณัฐนรี มะปะไมย์
ภูมิศักดิ์ ชาวะไล

ภาพ :
ดวงกมล จันทร์เปล่ง