Wed. Mar 29th, 2023

มะค่าใหญ่ มะค่าโมง (ภาคกลาง) มะค่าหลวง มะค่าหัวคำ (ภาคเหนือ) เขง เบง (สุรินทร์) บิง (จันทบุรี) ปิ้น มะค่าโมง (นครราชสีมา)

FLORA OF THAILAND

Herbarium, Museum and Lifelong Learning, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

โครงการนิทรรศการพรรณไม้แห้งของไม้ยืนต้นตามฤดูกาลในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อวงศ์ (Family / 科名): Fabaceae / 豆科

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name / 学名): Afzelia xylocarpa

ชื่อพื้นเมือง (Common name / 俗名): มะค่าใหญ่ มะค่าโมง (ภาคกลาง) มะค่าหลวง มะค่าหัวคำ (ภาคเหนือ) เขง เบง (สุรินทร์) บิง (จันทบุรี) ปิ้น มะค่าโมง (นครราชสีมา) / 缅茄

ถิ่นที่อยู่ (Habitat / 原产地): ประเทศเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และอินเดีย รวมถึงประเทศไทย / 西南亚国家、印度、泰国

บันทึกข้อมูล (Note / 记录): ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบประกอบขนนกชั้นเดียว เรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่แกมรูปขอบขนาน โคนใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อย ขอบใบเรียบ ปลายใบทู่เป็นติ่ง มน หรือเว้าตื้น ลักษณะดอก ช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ ดอกย่อยสีเขียว รูปดอกถั่ว กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน สีเขียวสด มี 4 กลีบ แต่ละกลีบเรียงซ้อนทับกันแบบตรง ผลแห้งแก่แล้วแตกสองแนวฝักแบนรูปขอบขนาน ผิวเปลือกเรียบไม่มีหนาม เปลือกแข็งหนาเป็นเนื้อไม้ ปลายเป็นจงอยสั้น ๆ ฝักแก่สีน้ำตาลเข้มเกือบดำ เมล็ดสีดำรูปรี ผิวมัน มีเนื้อสีเหลืองสดหุ้มที่โคน เมล็ดเป็นรูปถ้วย
/ 乔木,荚果扁长圆形,黑褐色,木质,坚硬;种子2-5颗,卵形或近圆形,略扁,长约2厘米,暗褐红色,有光泽,基部有一角质、坚硬的假种皮状种柄,其长略等于种子。

เรียบเรียงจาก (Reference / 参考):
https://adeq.or.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87/
https://baike.baidu.com/item/缅茄/1243833

cats

ภาพจาก https://puechkaset.com/มะค่าโมง/

① ต้น – ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

② ใบ – ใบประกอบขนนกชั้นเดียว เรียงสลับ

③ ดอก –  ลักษณะดอก ช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ สีเขียว

④ ผล – ผลแห้งแก่แล้วแตกสองแนวฝักแบน ฝักแก่สีน้ำตาลเข้มเกือบดำ เมล็ดสีดำรูปรี