Sat. Sep 30th, 2023

Science Camp!!! แคมป์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม 64 !!

DSC_6365

 

ในเดือนมีนาคม 2564  ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรมมากมายและหลากหลายกิจกรรม ตลอดทั้งเดือน มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
โดยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือน มีนาคม ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรม One Day Camp ให้กับโรงเรียนอนุบาลมณีอนุสรณ์ ภายในกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้
ได้มอบความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “แรงโน้มถ่วง และการเคลื่อนที่” โดย อาจารย์วัชราภรณ์ ยืนชีวิต อาจารย์โรงเรียนสาธิตมอดินแดง มีน้องๆมาเข้าร่วมกว่า 30 คน

0102

ในช่วงสัปดาห์ถัดมา ทางศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรม One Day Camp สองครั้ง ในวันที่ 16 และ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
โดยได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนนครขอนแก่น จำนวน 100 คน โดยกิจกรรม ของวันที่ 16 ช่วงเช้า น้องๆจะได้เรียนรู้  เรื่อง “การสกัดสารอาหารจากข้าว”
โดย ผศ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง และ เรื่อง “การสกัดโปรตีน” โดย อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา 

ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้มีบรรยายพร้อมปฏิบัติการ “หุ่นยนต์” โดย อ.ดร.นฏกร ประมายันต์ โดยกิจกรรมหุ่นยนตร์จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับการเขียนคำสั่งต่าง ๆ อย่างง่าย ให้กับหุ่นยนตร์

ในส่วนของกิจกรรมของวันที่ 17 มีนาคม 2564 ช่วงเช้าเป็นการ  บรรยายพร้อมปฏิบัติการ เรื่อง “ดิน หิน แร่” โดย ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ อาจเวทย์ และ เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของกบ ด้วยกิจกรรม
เชิง ปฏิบัติการ “ผ่ากบ” โดย ศักดิ์ชัย คุณมี และ ปวีณา กุนเกตุ  วิทยากรผู้เชียวชาญเฉพาะทาง

DSC_5249 DSC_5260

DSC_5538 DSC_5544

และในวันที่ 18-19 และ 23-24  มีนาคาม 2564 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรม Two Day Camp โดยได้รับความสนใจจากโรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในวันที่
18-19 มีนาคม 2564 และโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม เข้าร่วมในวันที่ 23-24 มีนาคม 2564

โดยกิจกรรมตลอดทั้ง 4 วันของทั้งสองโรงเรียน มีการให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แสนสนุก ทั้งการประกอบหุ่นยนตร์ บรรยายพร้อมปฏิบัติการ โดย อ.ดร.นฏกร ประมายันต์ 
และ “การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ” ณ สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ โดย ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง และทีมวิทยากรเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศของธรรมชาติ

ในช่วงค่ำได้มีกิจกรรมบรรยายพร้อมปฏิบัติการ เรื่อง “ตะลุยโลกดาราศาสตร์” โดย.ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิทยากร

DSC_5978 DSC_6051

DSC_6365 DSC_6501

ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ในวันที่ 26 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตจัดกิจกรรม One Day Camp เพื่อสิ้นสุด เดือนแห่ง แคมป์วิทยาศาสตร์
โดยได้รับความสนใจจากน้อง ๆ โรงเรียนสนามบิน  จ.ขอนแก่น จำนวน 81 คน เข้าร่วมกิจกรรม “ฟิสิกส์หรรษา”  เรื่อง ฟิสิกส์และการเคลื่อนที่ โดย อ.ดร.สุขุม เรืองไชย และทีมวิทยากร เรียนรู้ฟิสิกส์แสนสนุก
พร้อมกับ บรรยาย เรื่อง ท้องฟ้า และดวงดาว ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

DSC_7152 DSC_7242

ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้ผ่านการดูแลอย่างใกล้ชิดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และสตาฟที่ฝึกมาเป็นอย่างดีอีกด้วย