Mon. Jan 30th, 2023

ทำบุญครบรอบ 5 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

DSC_6640

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทลัยขอนแก่น ภายใต้การดูแลของศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
นำโดย ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน และ นาย เชษฐา โพธิ์ประทับ ที่ปรึกษาศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมคณะ
ทางศูนย์พิพิธภัณฑ์ได้ทำบุญถวายสังฆทาน พร้อมปัจจัยถวาย ณ วัดป่าอดุลยาราม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากร
เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ในวันที่ 23 มีนาคม 2564

 

DSC_6635 DSC_6640 DSC_6647 DSC_6661