Mon. Jan 30th, 2023

พพธ.เตรียมเปิดค่ายสำรวจเส้นทางธรรมชาติ อ.วังสะพุง จ.เลย !!!

DSC_8031

 

เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ที่ผ่าน ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต นำโดย นาย เชษฐา โพธิ์ประทับ ที่ปรึกษาศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
นายศักดิ์ชัย คุณมี และ นายนฤดม พิมพ์ศรี นักวิทยาศาสตร์เข้าสำรวจเส้นทางธรรมชาติ ณ สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อจัดทำค่ายในการเดินสำรวจธรรมชาติ
พันธุ์ไม้ แมลง สัตว์ป่า และธรณีวิทยา โดยการเข้าสำรวจครั้งนี้ ได้ตัวอย่างซากสัตว์ ได้แก่ ปลาบึก โครงกระดูกม้า แพะ และช้าง กลับมาจัดแสดงต่อไปอีกด้วย

ในเวลาต่อมาของช่วงเช้าวันที่ 21 มกราคม 2563 นาย เชษฐา โพธิ์ประทับ ที่ปรึกษาศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
พร้อมคณะ ได้เข้าดูงาน ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 เพื่อศึกษาตัวอย่างการจัดนิทรรศการแมลง และการเลี้ยงแมลงสายพันธุ์ต่างๆ ก่อนเดินทางกลับ

 

DSC_7941 DSC_7945 DSC_7957 DSC_7984 DSC_7998 DSC_8001 DSC_8010 DSC_8017 DSC_8029 DSC_8031 DSC_8032