Wed. Mar 29th, 2023

นกกระเต็นน้อยธรรมดา นักจับปลาที่ไม่ธรรมดา

common kingfisher-03

SERIES : BIRDS IN KHONKAEN UNIVERSITY

นกกระเต็นน้อยธรรมดา นักจับปลาที่ไม่ธรรมดา

common kingfisher-03

นกกระเต็นน้อยธรรมดา Common Kingfisher
ชื่อวิทยาศาสตร์: Alcedo atthis (Linnaeus) 1758
 ————————————————————————–
common kingfisher-02
นกกระเต็นน้อยธรรมดาเป็นนกขนาดเล็ก อยู่ในวงศ์นกกระเต็นน้อย ปากใหญ่ ยาว และแหลม
มีสีสันสวยงาม หัวโต คอสั้น หางและขาสั้น ขนคลุมลำตัวสีน้ำเงินเหลือบ บนหัวมีลายปะเล็ก ๆ
ขนบริเวณด้านหลังมีสีขาว ท้องสีน้ำตาลแดง บนหัวและปีกหลังและตะโพกเป็นสีน้ำเงิน
มีแถบสีน้ำตาลพาดจากหัวตาเลยไปถึงบริเวณหู ต่อด้วยแถบสีขาวเล็ก ๆ ขนบริเวณคางสีขาว

 ————————————————————————–

common kingfisher-01

พฤติกรรมทั่วไป
มักพบนกชนิดนี้บริเวณที่มีแหล่งน้ำทั่วไป มักจะเห็นเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ หรือตอไม้ใกล้ริมฝั่งน้ำ
เพื่อซุ่มดักเหยื่อที่โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำ เช่น ปลาขนาดเล็ก และบินลงไปคาบเหยื่อในน้ำ
แล้วกลับขึ้นมาด้วยความรวดเร็ว จึงทำให้มีการขนานนามว่าเป็นสุดยอดนักจับปลา (Kingfisher)
  ————————————————————————–

common kingfisher-04

พฤติกรรมผสมพันธุ์
นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม โดยจะทำรังตามพื้นดินริมตลิ่ง
โดยจะขุดดินเป็นโพรงลึก และวางไข่ครั้งละประมาณ 4-5 ฟอง มีระยะฟักไข่ประมาณสองสัปดาห์
  ————————————————————————–

common kingfisher-05

สถานที่พบ
บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือว่าเป็นแหล่งดูนกที่น่าสนใจ
มักจะพบนกหลากหลายชนิด มีทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ ที่จะแวะเวียนออกหากิน
บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย นกกระเต็นน้อยธรรมดา ก็เป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยบริเวณบ่อบำบัด
น้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมักจะพบนกชนิดนี้เกาะอยู่ตามกิ่งไม้
หรือตอไม้ที่โผล่ขึ้นเหนือน้ำบริเวณใกล้ ๆ ริมฝั่งบ่อบำบัดน้ำเสีย
  ————————————————————————–

common kingfisher-06

หลักการทั่วไปในการดูนก
1. ไม่เข้าไปรบกวนหรือก่อกวนนกที่กำลังหากินหรือบริเวณรังเพราะอาจ
ทำให้นกที่กำลังทำรังวางไข่อยู่ทิ้งรังหนีไป ควรซุ่มดูนกอยู่เงียบ ๆ
2. ไม่ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาด เช่น แดง เหลือง หรือสีที่สะท้อนแสง
เพราะนกมักจะมองเห็นได้ในระยะไกลและไวต่อสีฉูดฉาด ควรแต่งกายด้วย
เสื้อผ้าสีที่กลมกลืนกับธรรมชาติจะสามารถทำให้เราเข้าใกล้นกได้มากขึ้น
3. เนื่องจากบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นบ่อน้ำที่มีความลึกและมีตลิ่งที่ค่อนข้างชัน
การเข้าดูนกในบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงควรคำนึงถึงความปลอดภัย
4. หากจะดูนกให้สนุกและมองเห็นนกได้ชัด อุปกรณ์จำเป็นที่ต้องนำไปดูนกด้วย
ได้แก่ กล้องสองตา (Binocular) กล้องตาเดียว (Spotting Scope)
 ————————————————————————–

common kingfisher-07

ภาพและเรื่องโดย นฤดม พิมพ์ศรี : นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์พิพิธภัณฑ์ฯ