Fri. Jul 1st, 2022

DSC_9395

 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 (วันนี้) ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดกิจกรรม Science Walk ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้มีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนกุดกว้างประชาสรรค์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 36 คนเข้าร่วม
ภายในกิจกรรมตลอดทั้งวัน ได้มีการพาน้องๆเข้าปฏิบัติภารกิจตามฐานต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ฐานแมลง ณ สวนไทร
โดยเป็นกิจกรรมจับแมลงเพื่อศึกษา (และปล่อยเมื่อศึกษาเสร็จ)
ฐาน DNA สำรวจการทำงานลำต้นของดอกไม้ ว่าลำเลียงน้ำอย่างไร เป็นต้น

 


รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

https://bit.ly/ScienceWalk91263

 

DSC_9335 DSC_9343_1 DSC_9388 DSC_9395 DSC_9403