Thu. Dec 1st, 2022

สำรวจพืชพันธุ์ ,แมลง และสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

DSC_8232

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นายนฤดม พิมพ์ศรี ,นายศักดิ์ชัย คุณมี พร้อมด้วย นางสาวกวิสรา แก่นโพธิ์
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
เข้าสำรวจพันธุ์ พืช ,แมลง และสัตว์ป่า ณ อุทยานเห่งชาติภูกระดึง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่กรมอุทยานประจำภูกระดึงนำทางเพื่อทำการสำรวจป่าภูกระดึง
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตลอดทั้งวัน และในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ได้เข้าพบ นายสำเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและมอบของที่ละลึกจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสำรวจครั้งนี้ ได้พบพืชพันธุ์ แมลง และสัตว์ประจำถิ่นหลากหลายชนิด โดยข้อมูลตรงนี้จะทำการจัดมานำแสดงเป็นนิทรรศการขนาดเล็กต่อไป

 

DSC_8402 DSC_8391 DSC_8385 DSC_8232 DSC_8085 DSC_7977 DSC_7832 DSC_7817