Sat. Sep 30th, 2023

ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ร่วมถ่ายรายการ “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

S__25616405

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ที่ปรึกษาศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ได้เป็นแขกรับเชิญในรายการ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ตอน โครงการในพระราชดำริพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยในช่วงต้นของรายการ ได้มีการกล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ (อพ.สธ.) ว่ามีความเป็นมาอย่างไร
และในช่วงท้ายของรายการ ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ถวายงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งกล่าวเชิญชวนชาวไทยร่วมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสถาบัน
————————————————————————————————————————————————————
สามารถติดตามรับชมรายการได้ที่ลิงค์นี้ คลิ๊ก

S__25616401 S__25616405 S__25616409 S__25616410