Wed. Mar 29th, 2023

เปิดตัวนิทรรศการสัญจร “เรื่องลับควันพิศวง”

01

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัวนิทรรศการสัญจร “เรื่องลับควันพิศวง”
นิทรรศการที่จะพาผู้เข้าชม มาร่วมเรียนรู้เรื่องราวของบุหรี่ และควันพิศวง พร้อมกับอีกหลายเรื่องลับปริศนาที่อาจไม่เคยรู้ ภายใต้ความพิศวงของควันบุหรี่ ทำไมถึงทำให้เราหลงกลเข้าไปง่าย
แต่ยากที่จะหาทางออก แล้วถ้าหลงเข้าไปแล้วจะหาทางออกได้อย่างไร มาร่วมหาทางรอดพ้นจากควันพิศวงนี้ไปพร้อม ๆ กัน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ตุลาคม 2563