Sun. Oct 1st, 2023

One day camp “ยอดนักนักสืบจิ๋ว สืบสวนลับ ไขรหัสจากร่างกาย”

DSC_1778

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่าน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม One day camp
ในหัวข้อเรื่อง “ยอดนักนักสืบจิ๋ว สืบสวนลับ ไขรหัสจากร่างกาย” กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 09.00 น. ไปจนถึง 15.00 น.

โดยมี อ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน คณะแพทยศาสตร์ และ ดร.อาภรณ์ หวังวิวัฒน์สิน คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้มอบความรู้
ให้กับน้องๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมภายในแคมป์จะพาน้องๆที่เข้าร่วม พบกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ DNA และทดลองปฏิบัติการสกัด
DNA จากผลไม้ พร้อมจำลอง DNA ด้วยการประดิษฐ์เป็นกำไล เป็นของที่ระลึกกลับบ้าน
———–
ภาพบรรยากาศ One day camp “ยอดนักนักสืบจิ๋ว สืบสวนลับ ไขรหัสจากร่างกาย” 🕵️👩‍⚕️
http://bit.ly/1DayCamp29863
เสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563