Mon. Jan 30th, 2023

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

17071

 

 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 15.15 น. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิยาลัยขอนแก่น นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาคีร ราชเวียง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม หัวหน้าโครงการพระราชดำริ
และ อาจารย์คมสันต์ ทับชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาทางไกล เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พร้อมด้วยมัคคุเทศผู้ให้ความรู้ตลอดการเข้าชม