Mon. Jan 30th, 2023

กิจกรรมพิเศษ!! SCIENCE SHOW : DIY หน้ากากอนามัย ป้องกันภัย Covid – 19

01

*หมายเหตุ : กิจกรรม SCIENCE SHOW จัดขึ้นทุกๆ เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 น. และ 14.00 น. โดยเนื้อหาเปลี่ยนทุกสัปดาห์ เพื่อความหลากหลายในการให้ความรู้

————————————————————————————————————————————————————————

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2563 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม SCIENCE SHOW : DIY หน้ากากอนามัย ป้องกันภัย Covid – 19
โดยได้ให้ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่สนใจ ร่วมทำหน้ากากอนามัยแบบใช้เองจาก ผ้าฝ้าย / ผ้ายืด / ผ้าสาลู เพื่อป้องกันโรค Covid – 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้
โดยขั้นตอนการทำหน้ากากอนามัยดังต่อไปนี้

อุปกรณ์

  1. ผ้าฝ้าย / ผ้ายืด / ผ้าสาลู 2. กรรไกร 3. เข็ม และ ด้าย  4. เตารีด

วิธีทำ

  1. นำผ้าที่เตรียมไว้ (หน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ ขนาด 7.5 x 7.5 นิ้ว หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก ขนาด 6 x 6 นิ้ว) มาพับครึ่ง แล้วพับจับจีบทวิส ประมาณ 1 นิ้ว ตรงกลางผ้า เพื่อให้คงสภาพไว้ ให้ใช้เข็มหมุดกลัดไว้
  2. จากนั้นนำผ้าที่พับไว้ตามข้อ 1 มาวาง ให้หันด้านนอกขึ้น นำยางยืดมาวางที่มุมผ้า ตรงด้านกว้างข้างบนและด้านกว้างข้างล่าง ด้านละ 1 เส้น และให้กลัดเข็มหมุดหรือเนาตรึงไว้
  3. นำผ้าที่พับอีกชิ้น มาวางซ้อนกับผ้าชิ้นแรกที่ตรึงยางไว้แล้ว โดยหันผ้าด้านนอกชนกัน แล้วเย็บจักรหรือด้นถอยหลังรอบผ้าสี่เหลี่ยม (ห่างจากริมผ้าด้านละครึ่งเซนติเมตร โดยเว้นช่องว่างไว้กลับตะเข็บประมาณ 1 นิ้ว)
  4. ขลิบผ้าตรงมุมทั้ง 4 มุมให้ใกล้กับรอยเย็บ และให้กลับตะเข็บตรงช่องที่เว้นไว้
  5. สอยปิดช่องที่เว้นไว้ให้เรียบร้อย

หมายเหตุ : หน้ากากอนามัย ขนาด 7.5 x 7.5 นิ้ว

หน้ากากอนามัย ขนาด 6 x 6 นิ้ว

วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า

01

(อ้างอิงจาก : www.news.mthai.com สืบค้นวันที่ 3.3.2563 )

ข้อดีข้อเสียของหน้ากากชนิดต่างๆ

02

(อ้างอิงจาก : https://www.wongnai.com/beauty-tips/what-is-the-best-mask สืบค้นวันที่ 7.3.2563 )

01

(อ้างอิงจาก : https://www.wongnai.com/beauty-tips/what-is-the-best-mask สืบค้นวันที่ 7.3.2563 )

 

ประมวลภาพกิจกรรม