Sat. Sep 30th, 2023

กิจกรรม Inspiring Thailand : Hello volunteer อัศจรรย์พลังอาสา

01

 

กิจกรรม Inspiring Thailand : Hello volunteer อัศจรรย์พลังอาสา

กิจกรรม “รักล้างมือ” WORKSHOP เรียนรู้การทำสบู่ก้อน และร่วมเป็นอาสาสมัครทำสบู่
เพื่อส่งต่อการสร้างสุขอนามัยในกลุ่มเด็กและพื้นที่ขาดแคลนทางอีสาน จำนวน 5,000 ก้อน ฟรี!!

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 29 ก.พ. – วันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 2563 (หยุดทำการวันจันทร์ที่ 2 มี.ค. 2563)
เวลาร่วมกิจกรรม : 09.30 – 19.30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม : โถงลานต้อนรับ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และรับบริจาค : เบสกลีเซอรีนแบบใส
สถานที่จัดส่ง : โครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย กิจกรรมอาสาสมัครชวนกันล้างมือ 123 ถ.มิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

สอบถามเพิ่มเติม : 064-4144222