Sat. Jun 3rd, 2023

นิทรรศการ “reflection” เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้

DSC_0009

นิทรรศการ “reflection” เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ โดยนิทรรศการ “reflection” จะนำผู้ชมเข้าสู่โลกของภาพสะท้อน จากกระจกในรูปแบบต่าง ๆ และเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์ของภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นของวัตถุ การหักเหของแสงที่ส่งผลต่อการมองเห็น และสิ่งมีชีวิตก็อาศัยการสะท้อนของแสงเพื่อดำรงชีพในธรรมชาติ