Mon. Jan 30th, 2023

ประชุมหารือปรับเปลี่ยนนิทรรศการหมุนเวียนภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมทรัพยากรธรณี

S__5824516

1 2 S__5824516 S__5824519 S__5824520 S__5824521

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่างเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนายเชษบา โพธิ์ประทับ ที่ปรึกษาศูนย์พิพิธภัณฑ์ นายรุจน์ ยศธสาร นักวิชาการศึกษา และนางสาวณัฐชา หอยสังข์ นักวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับนายทินกร ทาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 พร้อมด้วยนายภาสกรณ์ กัณทาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดขอนแก่น และคณะทำงาน โดยมีประเด็นการปรับเปลี่ยนนิทรรศการหมุนเวียนในส่วนนิทรรศการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมทรัพยากรธรณี เพื่อพัฒนาเนื้อหาและนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลที่จัดแสดงให้เป็นปัจจุบันและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ภาพและข่าวโดย นายรุจน์ ยศธสาร