Mon. Jan 30th, 2023

Valentine day บอกรักคนที่คุณรัก ณ พพธ.

01

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดบูธกิจกรรมต้อนรับวัน Valentine day ในชื่อกิจกรรมบอกรักคนที่คุณรัก ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

โดยให้ผู้ที่เข้าเยี่ยมชม เขียนความรู้สึกที่มีต่อคนที่เรารัก ผ่านกระดาษโพสอิท โดยข้อความจะถูกแปะไว้ที่บอร์ดบริเวณโถงต้อนรับ ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563

และยังมีบูธให้ความรู้  “รักตัวเอง ห่างไกล Covid – 19”  โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการป่วยเมื่อเริ่มติดเชื้อ และวิธีป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ด้วยวิธีการสวมหน้าการอนามัยที่ถูกต้องอีกด้วย

 

0706

0504

0302
E4E9B51C-0445-4BAD-A89F-40C8180D22C0