Mon. Jan 30th, 2023

อบรมวิชาการและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ฯ หัวข้อ ภาพสะท้อน (Reflection)

IMG_0016

 
 
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมวิชาการและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ฯ หัวข้อ ภาพสะท้อน (Reflection) ณ โถงชั้นสอง อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ฯ
เพื่อเป็นการสร้างแรงบัลดาลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น